Handelsbetingelser

Betalingsbetingelser

Der kan betales på følgende måder:

Kontant ved afhentning på lager

HH-Komplet Åsevangsvej 26 4560 Asnæs

Bankoverførsel før levering

MobilePay  på 46933

Nordea Bank Reg. nr. 2428 Konto nr. 0754761954

Oplyste priser på produkter er incl. moms .

Risiko for varerne

Risikoen for varerne overgår til køber på leveringstidspunktet. Køber er således ansvarlig for skade indtruffet efter modtagelse.

Beskadigede varer

Ved modtagelse bedes du straks kontrollere at leverancen er uden skade. I tilfælde af transportskade, der gør varen uanvendelig, skal der ved modtagelse gøres forbehold for skade. Herefter bedes du kontakte HH-Komplet, som varetager den videre sagsbehandling. Fragtfirma kan kræve de beskadigede varer udleveret som dokumentation.

Erstatning/ansvarsbegrænsning

Sælger er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.